ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เครื่องกรองน้ำที่ใช้งาน และอุปกรณ์
dot
bulletอุปกรณ์
bulletเครื่องกรองน้ำระบบ RO/ DI
dot
ติดต่อขอรับข่าวสาร

dot
dot
สินค้า
dot
bulletเครื่องกรองน้ำเย็น 1 หัวก๊อก
bulletเครื่องกรองน้ำร้อน - น้ำเย็น
bulletเครื่องกรองน้ำระบบถังไฟเบอร์กลาส
bulletตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
bulletเครื่องกรองน้ำสแตนเลส
bulletเครื่องกรองน้ำพลาสติก
bulletเครื่องกรองน้ำระบบ RO.
bulletตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 2-10 หัวก๊อก
bulletเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี
Ultraviolet (Uv)

 

ความรู้ทั่วไประบบ UV

 

การฆ่าเชื้อโรคในน้ำด้วยแสงอัตราไวโอเลต

                สายตาคนไม่สามารถเห็นแสงอัลตราไวโอเลต หรือแสงยูวี (UV) แต่แสงนี้อาจทำให้วัสดุสีขาว หรือสีอื่นบางสีมีความจ้าขึ้นได้ คลื่นแสงยูวีมีความยาวตั้งแต่ 2000-3900 แองสตรอม (Angstrom หรือ ) ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วงดังนี้คือ

                1. ช่วงคลื่นยาว (ตั้งแต่ 3250-3900 ) แสงช่วงนี้มีอำนาจฆ่าเชื้อโรต่ำ และสามารถพบได้ในแสงแดด

                2. ช่วงคลื่นปานกลาง (ตั้งแต่ 2650-3250 ) มีอำนาจฆ่าเชื้อโรคได้ ถ้ามีเวลาสัมผัสพอเพียง แสงช่วงนี้  

            พบได้ในแสงแดดเช่นกัน และเป็นแสงสำหรับอาบแดดเพื่อให้ผิวคล้ำ

                3. ช่วงคลื่นสั้น  (ตั้งแต่ 2000-2950 ) แสงช่วงนี้ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุด

 

                แสงยูวีเป็นรังสีที่เกิดขึ้นจากการเผาไอปรอทที่มีความดันต่ำในหลอดแก้ว หลอดไฟยูวีที่ทำขึ้นขายเพื่อใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ มักมีความยาวเคลื่นประมาณ 2537 แก้วที่ใช้ทำหลอดต้องเป็นแก้วพิเศษที่ยอมให้แสงยูวีส่องผ่านได้ตลอดเช่น Quartz หรือแก้วที่มีเนื้อซิลิกาสูงมากๆ เป็นต้น

 

                โดยปกติ หลอดไฟยูวีซึ่งเป็นท่อยาวตั้งแต่ 12-48 นิ้ว มักมีอายุไม่น้อยกว่า 7500 ชม. (อายุที่ประกันโดยผู้ผลิต) และมีความสิ้นเปลืองไฟฟ้า ดังนี้

ความยาวของหลอดไฟ

พลังงานไฟฟ้าที่ต้องการ

พลังงานของแสงยูวีที่มีความยาว 2537

12 นิ้ว

18 นิ้ว

36 นิ้ว

48 นิ้ว

8 วัตต์

18 วัตต์

39 วัตต์

110 วัตต์

1.3 วัตต์

5.8 วัตต์

14.6 วัตต์

51.5 วัตต์

 

จากตารางแสดงให้เห็นถึงส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์แสงยูวีที่ใช้ฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เครื่องเหล่านี้มักสร้างให้มีขนาดกะทัดรัดที่ไม่ใหญ่จนเกินไป สามารถใช้กับน้ำที่มีอัตราไหลประมาณ 1 ลบ.ม./ นาทีถ้าใช้เครื่องหลายๆ อันต่ออย่างขนาน จะสามารถใช้ได้กับน้ำที่มีปริมาตรสูงขึ้นตามจำนวนเครื่องที่ใช้

 

                หน่วยที่ใช้ในการวัดปริมาณ (Dosage) ของแสงอัลตราไวโอเลตที่ให้กับน้ำ ในขณะที่ปริมาณการใช้สารเคมีต่งๆ (Chemical Dosage) วัด หรือแสดงได้ด้วยน้ำหนักเช่น ต้องใช้สารส้ม 50 มก./ล. หรือ 230 กก./วัน เป็นต้น ปริมาณการใช้แสงอัตราไวโอเลต (UV Dosage) จะวัดได้ด้วยหน่วย ไมโครวัต-วท./ ตร.ซม. ซึ่งเกิดจากผลคูณระหว่างความเข้มข้นของแสงใน 1 หน่วยพื้นที่ (หน่วย ไมโครวัต/ ตร.ซม.) กับ เวลาสัมผัสระหว่างแสง และน้ำ (หน่วยวินาที) การวัดปริมาณแสงยูวีอาจหน่วย Ultrad ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 ไมโครวัต-วท./ตร.ซม.ก็ได้

 

 

ปริมาณแสงยูวี (UV Dosage) ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคชนิดต่างๆ

 

Microorganisms

Disease

Ultrads

Salmonella typhosa

 

Salmonella paratyphi

 

Shigella disenteriea

 

Shigella flexneri

 

Vibro comma

 

Leptospira spp

 

Poliovius

 

Unidentified

 

Typhoild

 

Enteric fever

 

Dysentery

 

Dysentery

 

Cholera

 

Infectious jaundice

 

Poliomyelitis

 

Infectious hepatitis

4100

 

6100

 

4200

 

3400

 

6500

 

6000

 

6000

 

8000

 

          เชื้อโรคต่างๆ มีความต้านทานต่อแสงยูวีได้ไม่เท่ากัน ดังจะเห็นได้จากตาราง ความต้องการแสงยูวีเพื่อฆ่าเชื้อโรคมีค่าอยู่ในช่วง 3400-8000 ไมโครวัต-วท./ ตร.ซม. อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีความแน่ใจในการฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีจึงควรใช้ปริมาณแสงยูวีไม่น้อยกว่า 20,000 ไมโครวัต-วท./ตร.ซม. ในการฆ่าเชื้อโรคในน้ำ ในกรณีเช่นนี้หลอดไฟยูวีควรให้ปริมาณแสงไม่ต่ำกว่า 30,000 ไมโครวัต-วท./ ตร.ซม. ที่ความยาว 2537A˚ ทั้งนี้เพราะมักมีการสูญเสียแสงยูวีบางส่วนเกิดขึ้นเสมอ

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


สนใจติดต่อ

บริษัท แสงระพี จำกัด

444/11 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2316-8359, 081-564-5565, 086-909-1009 แฟกซ์ 0-2316-8358

Email:sangraphee@hotmail.com