ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เครื่องกรองน้ำที่ใช้งาน และอุปกรณ์
dot
bulletอุปกรณ์
bulletเครื่องกรองน้ำระบบ RO/ DI
dot
ติดต่อขอรับข่าวสาร

dot
dot
สินค้า
dot
bulletเครื่องกรองน้ำเย็น 1 หัวก๊อก
bulletเครื่องกรองน้ำร้อน - น้ำเย็น
bulletเครื่องกรองน้ำระบบถังไฟเบอร์กลาส
bulletตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
bulletเครื่องกรองน้ำสแตนเลส
bulletเครื่องกรองน้ำพลาสติก
bulletเครื่องกรองน้ำระบบ RO.
bulletตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 2-10 หัวก๊อก
bulletเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี
Reverse Osmosis

 

 

ความรู้ทั่วไป  Reverse Osmosis (RO.) system

 

          กระบวนการเมมเบรน (Membrane Processes) หมายถึงกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยเยื่อเมมเบรน (Semi-Permeable Membrane) ในการแยกสารละลายออกจากน้ำ หรือของเหลว กระบวนการเมมเบรนที่สำคัญมี 3 แบบ คือ Electrodialysis (ED), Reverse Osmosis (RO.) และ Ultrafiltration (UF) ความแตกต่างของกระบวนการทั้งสามประเภทอยู่ที่ความสามารถในการแยกสารละลายที่มีขนาดต่างๆ และแรงขับดันที่ทำให้เกิดการแยกสาร และน้ำออกจากกัน Electrodialysis (ED) ใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้าเป็นแรงขับดันให้เกิดการแยกสารประกอบซึ่งแตกตัวเป็นไอออนได้ ออกจากน้ำ แต่ไม่สามารถแยกสารอินทรีย์ ส่วน Reverse Osmosis (บางครั้งเรียกว่า Hyperfiltration) และ Ultrafiltration (UF) ใช้แรงดันในการแยกสารต่างๆ ออกจากน้ำ Reverse Osmosis (RO) สามารถแยกสารอินทรีย์ขนาดใหญ่ และสารอนินทรีย์ชนิดต่างๆ เกือบทุกชนิดออกมาได้ แต่ UF มีความสามารถด้อยกว่า RO เพราะสามารถแยกสารอินทรีย์ขนาดใหญ่เท่านั้นอย่างไรก็ตาม UF มักใช้แรงดันประมาณ 100 ปอนด์ต่อตร.นิ้ว หรือน้อยกว่า ส่วน RO มักใช้แรงดันตั้งแต่ 300-1000 ปอนด์/ตร. นิ้ว หรือสูงกว่า

 

                เยื้อเมมเบรนของกระบวนการทั้งสาม มีหน้าที่ และขีดความสามารถไม่เท่ากัน กล่าวคือ แผ่นเมมเบรนของ RO สร้างขึ้นเพื่อให้น้ำไหลผ่านเท่านั้น และไม่ตั้งใจให้สารอื่นๆ ไหลผ่านได้ แผ่นเมมเบรนสำหรับ UF นั้นกักได้เพฉาะสารอินทรีย์ ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงกว่า 500 และยอมให้สารอื่นๆ รวมทั้งน้ำไหลผ่าน แผ่นเมมเบรนสำหรับ ED มี 2 ชนิด คือ แผ่นบวก และแผ่นลบ ซึ่งยอมให้เฉพาะไอออนที่มีประจุไฟฟ้าเหมือนกันไหลผ่าน โมเลกุลของน้ำไหลผ่านแผ่นเมมเบรนได้ยาก

 

ความแตกต่างระหว่า ED, RO, และ UF

กระบวนการ

แรงขับดัน

สารที่แยกออกจากน้ำได้

RO

 

 

แรงดัน 300 1000 ปอนด์/ ตร.นิ้วหรือสูงกว่า

เกลือแร่, กรด, ด่าง, สารอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 200 (รวมทั้งแบคทีเรีย ฯลฯ)

UF

แรงดัน 100 ปอนด์/ ตร.นิ้ว หรือต่ำกว่า

สารอินทรีย์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลมากกว่า 500

ED

แรงดันไฟฟ้า

 

สารที่แตกตัวเป็นไอออนได้

 

 

          ในปัจจุบัน ความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำสะอาดที่มีปริมาณสารละลายต่ำ และความสกปรกที่เพิ่มขึ้นของแหล่งน้ำดิบ ทำให้กระบวนการเมมเบรนต่างๆ มีความสำคัญเพิ่มขึ้น และกลายเป็นระบบที่จำเป็นในหลายกรณีเนื่องจากระบบ RO นั้น มีขีดความสามารถกว้างขวางกว่า UF และ ED ดังนั้น จึงมีการนำ RO ไปใช้ในการทำความสะอาดน้ำดีมากกว่าระบบเมมเบรนแบบอื่น

 

 

ความหมายของ Reverse Osmosis

          ออสโมซิส (Osmosis) หมายถึงการเคลื่อนที่ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของน้ำผ่านเยื่อเมมเบรนบางๆ (Semi Permeable Membrane) จากสารละลายเจือจาง ไปยังสารละลายเข้มข้น เยื่อเมมเบรนอุดมคติยอมให้น้ำไหลผ่านได้เท่านนั้น แต่ในทางปฎิบัติ โมเลกุล หรือไอออนบางชนิด อาจไหลผ่านได้เช่นกัน สมมติมีตู้น้ำอยู่ และเอาเมมเบรนมากั้นตรงกลางด้านซ้ายเป็นสารละลายเข้มข้น ด้านขวาเป็นสารละลายเจือจาง เมื่อปล่อยให้มีการไหลของน้ำผ่านเมมเบรนจนกระทั่งถึงจุดสมดุล (ไม่มีการไหลอีก) ระดับน้ำในด้านซ้ายซึ่งเป็นสารละลายเข้มข้นจะสูงกว่าระดับน้ำในด้านขวาซึ่งเป็นน้ำเจือจาง ผลต่างของระดับน้ำนี้เรียกว่า แรงดันออสโมซิส (Osmotic Pressure) นักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายถึงปรากฎการณ์ออสโมซิสว่า อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสารละลายเข้มข้นมี (Vapor Pressure) ต่ำกว่าสารละลายเจือจาง ระดับน้ำในทั้งสองด้านของเมมเบรนจึงมีการปรับตัว จนกระทั่งแรงดันบนผิวน้ำทั้งสองด้านมีค่าเท่ากัน ถ้ามีแรงดันที่มีค่าสูงกว่าแรงดันออสโมซิสมากระทำต่อด้านที่มีสารละลายเข้มข้น น้ำจะไหลย้อนกลับ ซึ่งเป็นการต้านการไหลตามธรรมชาติ วิธีดังกล่าวนี้วิศวกรนำมาใช้เพื่อแยกน้ำออกจากสารละลายเข้มข้นต่างๆ และเรียกว่า Reverse Osmosis (RO) หรือออสโมซิสย้อนกลับ ดังนั้นกระบวนการ RO จึงอาศัยปัจจัยสำคัญ 2 อย่าง คือ แรงดัน และ เมมเบรน                         ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด


สนใจติดต่อ

บริษัท แสงระพี จำกัด

444/11 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2316-8359, 081-564-5565, 086-909-1009 แฟกซ์ 0-2316-8358

Email:sangraphee@hotmail.com