ReadyPlanet.com
dot dot
dot
เครื่องกรองน้ำที่ใช้งาน และอุปกรณ์
dot
bulletอุปกรณ์
bulletเครื่องกรองน้ำระบบ RO/ DI
dot
ติดต่อขอรับข่าวสาร

dot
dot
สินค้า
dot
bulletเครื่องกรองน้ำเย็น 1 หัวก๊อก
bulletเครื่องกรองน้ำร้อน - น้ำเย็น
bulletเครื่องกรองน้ำร้อน - น้ำเย็น - น้ำธรรมดา
bulletตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
bulletเครื่องกรองน้ำสแตนเลส
bulletเครื่องกรองน้ำพลาสติก
bulletเครื่องกรองน้ำระบบ RO.
bulletตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 2-10 หัวก๊อก
bulletเครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี
ตู้ทำน้ำร้อน-เย็นสแตนเลส 2-10 หัวก๊อก article

 

 ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ยี่ห้อ MAXCOOL

(สามารถประกอบเครื่องกรองน้ำติดตั้งภายในตู้เพื่อความสวยงามและประหยัดพื้นที่)

เครื่องทำน้ำเย็น มือกดเท้าเหยียบ

Model: MC6FN

คุณสมบัติตู้ทำน้ำเย็น แบบใช้มือกดหรือเท้าเหยียบ

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส                38.5x31.5x102 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)         160 W.

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       3 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น     เทอร์โมสตัท

 

         เครื่องทำน้ำเย็น 2 หัวก๊อก   (พร้อมเครื่องกรองน้ำภายในตู้)                      

               

Model: MC2P                        

คุณสมบัติตู้ทำน้ำเย็น 2 หัวก๊อก 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส               46x46x115 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)         160 W.

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       24 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น    เทอร์โมสตัท

 

 

 

เครื่องทำน้ำร้อน 2 หัวก็อก

Model: MH2P                        

คุณสมบัติตู้ทำน้ำร้อน 2 หัวก๊อก 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส               46x46x115 (ซม.)

 

ระดับความร้อน                90 + - 5 องศา c.

 

ความจุกระป๋องน้ำร้อน       6 ลิตร/ 1 หัวก็อก

 

 

             

 เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น 2 หัวก๊อก สแตนเลส

Model: MCH2P

คุณสมบัติตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น สแตนเลส 2 หัวก๊อก 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส                    46x46x115 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)      160 W./ 1.02 Amp

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       24 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น     เทอร์โมสตัท

ความจุกระป๋องน้ำร้อน       6 ลิตร

ระบบน้ำร้อน                     อัตโนมัติ 1400 W.

 

                     

 

 

เครื่องทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อก สแตนเลส

Model: MC3P

คุณสมบัติตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส 3 หัวก๊อก 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส                    66x46x115 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)         270 W.

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       46 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น    เทอร์โมสตัท

 

เครื่องทำน้ำร้อน1 น้ำเย็น 3 หัวก๊อก สแตนเลส

Model: MC4PC (H1C3)

คุณสมบัติตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส ร้อน เย็น 3 หัวก๊อก 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส                    76x46x115 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)         270 W.(1/3 Hp)

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       54 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น    เทอร์โมสตัท

 ความจุน้ำร้อน 6 ลิตร

 

 

 

 

 

 เครื่องทำน้ำเย็น 4 หัวก๊อก สแตนเลส

Model: MC4P

คุณสมบัติตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส 4 หัวก๊อก 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส                    76x46x115 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)         270 W.

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       54 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น     เทอร์โมสตัท

 

เครื่องทำน้ำร้อน 1 หัวก๊อก น้ำเย็น 4 หัวก๊อก สแตนเลส

Model: MCH5PC (H1C4)

คุณสมบัติตู้ทำน้ำร้อน 1 หัวก๊อก น้ำเย็น 4 หัวก๊อก สแตนเลส 

 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส                   76x46x115 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)       270 W./1.02 Amp

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       71 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น    เทอร์โมสตัท

ความจุกระป๋องน้ำร้อน        6  ลิตร

  

 

เครื่องทำน้ำร้อน 2 หัวก๊อก น้ำเย็น 3 หัวก๊อก สแตนเลส

Model: MCH5PC(H2C3)

คุณสมบัติเครื่องทำน้ำเย็น 3 หัวก๊อก น้ำร้อน 2 หัวก๊อก

แบบ                                       ตั้งพื้น
แรงดันไฟฟ้า                    220 V
ความถี่                                   50/60 Hz
ขนาด กxลxส          76x46x115 (ซม.)
ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)  270 W./1.02 Amp
ระดับความเย็น                 4-8 องศา c.
น้ำยา                                       R-134a
ความจุกระป๋องน้ำเย็น       71 ลิตร
การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น    เทอร์โมสตัท

 ความจุกระป๋องน้ำร้อน     6 ลิตร

 เครื่องทำน้ำเย็น 4 หัวก๊อก น้ำร้อน 1 หัวก๊อก

Model: MCH5PC(H1C4)

คุณสมบัติเครื่องทำน้ำเย็น 4 หัวก๊อก น้ำร้อน 1 หัวก๊อ

แบบ                                       ตั้งพื้น
แรงดันไฟฟ้า                    220 V
ความถี่                                   50/60 Hz
ขนาด กxลxส       108x46x115 (ซม.)
ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)     270 W./1.02 Amp
ระดับความเย็น              4-8 องศา c.
น้ำยา                                       R-134a
ความจุกระป๋องน้ำเย็น       71 ลิตร
การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น    เทอร์โมสตัท

ความจุกระป๋องน้ำร้อน        6 ลิตร

  

  

 

เครื่องทำน้ำเย็น 5 หัวก๊อก สแตนเลส

Model: MC5P

คุณสมบัติตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส 5 หัวก๊อก 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส                    108x46x115 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)         380 W.

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       71 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น    เทอร์โมสตัท

 

 

เครื่องทำน้ำเย็น 6 หัวก๊อก สแตนเลส 

Model: MC6P

คุณสมบัติตู้ทำน้ำเย็น 6 หัวก๊อก สแตนเลส 

 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส                   120x46x115 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)        280 W.

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       90 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น    เทอร์โมสตัท

 

  

 

 เครื่องทำน้ำเย็น 8 หัวก๊อก สแตนเลส

Model: MC8P

คุณสมบัติตู้ทำน้ำเย็น สแตนเลส 8 หัวก๊อก 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส                    200x46x115 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)         380 W. (2 ตัว)

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       148 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น    เทอร์โมสตัท

 

 

เครื่องทำน้ำเย็น 10 หัวก๊อก สแตนเลส 

Model: MC10P

คุณสมบัติตู้ทำน้ำเย็น 10 หัวก๊อก สแตนเลส 

 

แบบ                                       ตั้งพื้น

แรงดันไฟฟ้า                     220 V

ความถี่                                    50/60 Hz

ขนาด กxxส                   220x46x115 (ซม.)

ความเพรสเซอร์ (ฮิตาชิ)       380 W.(2 ตัว)

ระดับความเย็น                  4-8 องศา c.

น้ำยา                                       R-134a

ความจุกระป๋องน้ำเย็น       170 ลิตร

การควบคุมอุณหภูมิน้ำเย็น    เทอร์โมสตัท

 

 

                                                  

ตู้น้ำเย็นสแตนเลส 2 หัวก๊อก แบบคว่ำขวด 1 ขวด (หน้าเว้า)

                               

Model: MC-2PP

- ตัวตู้และถังน้ำเย็นทำจากสแตนเลส
- ถังน้ำสแตนเลสรีดด้วยไฟฟ้า (ไร้สารตะกั่ว)
- ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 46 ซม. ลึก 46 ซม. สูง 115 ซม.
- คอมเพรสเซอร์ ขนาด 1/5 แรงม้า (160 W. / 1.02 Amp.) จำนวน 1 ตัว
- ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้งโดยมีมอเตอร์พัดลมดูด-เป่า
- น้ำยาทำความเย็น R-134a
- การใช้กระแสไฟฟ้า 220 V. / 50-60 Hz.
- มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- ระดับความเย็น 4-8 องศา เซลเซียส
- มีความจุน้ำประมาณ 25 ลิตร
- มีเทอร์โมสตัทเป็นตัวควบคุมความเย็นและตัดการทำงานอัตโนมัติ
- มีช่องด้านบนฝาตู้ 1 ช่องเพื่อสำหรับคว่ำขวดน้ำ

การรับประกัน : รับประกันความเย็น 1 ปี
                 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

 

ตู้น้ำเย็นสแตนเลส 3 หัวก๊อก แบบคว่ำขวด 2 ขวด (หน้าเว้า)

              

Model: MC-3PP

- ตัวตู้และถังน้ำเย็นทำจากสแตนเลส
- ถังน้ำสแตนเลสรีดด้วยไฟฟ้า (ไร้สารตะกั่ว)
- ขนาดภายนอก หน้ากว้าง 66 ซม. ลึก 46 ซม. สูง 115 ซม.
- คอมเพรสเซอร์ ขนาด 1/3 แรงม้า ( 270 W. / 1.8 Amp.) จำนวน 1 ตัว
- ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้งโดยมีมอเตอร์พัดลมดูด-เป่า
- น้ำยาทำความเย็น R-134a
- มีระบบป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
- การใช้กระแสไฟฟ้า 220 V. / 50-60 Hz.
- ระดับความเย็น 4-8 องศา เซลเซียส
- มีความจุน้ำประมาณ 38 ลิตร
- มีคอนโทรลเป็นตัวควบคุมความเย็นและตัดการทำงานอัตโนมัติ
- มีช่องด้านบนฝาตู้ 2 ช่องเพื่อสำหรับคว่ำขวดน้ำ


การรับประกัน : รับประกันความเย็น 1 ปี 
                 รับประกันคอมเพรสเซอร์ 2 ปี

 

 

 

 

ตู้ทำน้ำเย็นต่อท่อประปา แบบก๊อกงวงช้าง

Model: MC-Z

 

 • ตัวตู้และถังน้ำเย็น ทำจากสเตนเลส
 • ถังน้ำเย็นรีดรอยต่อด้วยไฟฟ้า ปลอดภัยจากสารตะกั่ว
 • มีอุปกรณ์ปรับแรงดันน้ำให้พุ่งสูงต่ำ
 • ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง ทำด้วยท่อทองแดงและครีบอลูมิเนียม เคลือบด้วยสีฝุ่น ทนต่อการกัดกร่อน ระบายความร้อนดีขึ้น
 • ช่องพัดลม และตะแกรงยึดมอเตอร์พัดลม ทำด้วยด้วยเหล็กพ่นสี พร้อมอบด้วยความร้อนทำให้มีความทำให้มีความทนต่อการกัดกร่อน
 • มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
 • ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยเทอร์โมสตัท

   

แรงดันไฟฟ้า 220 V
ความถี่ 50 / 60 Hz
คอมเพรสเซอร์ 380 W. / 2 Amp.
น้ำยา R-134a
อุณหภูมิน้ำเย็น 4-8 .C
การควบคุมอุณหภูมิ เทอร์โมสตัท
ขนาดท่อน้ำเข้า 1 / 2 นิ้ว
ความจุถังความเย็น 25 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (ซม.) 60(ก) x 40(ล) x 90(ส)
น้ำหนักตู้ 52 กก.

 • รับประกันความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ฮิตาชิรับประกัน 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ
 • ตัวตู้อุปกรณ์ภายนอกและก๊อกน้ำไม่รับประกัน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ตู้ทำน้ำเย็นต่อท่อประปา แบบมือกด

 

Model: MC-R

 • ตัวตู้และถังน้ำเย็น ทำจากสเตนเลส
 • ถังน้ำเย็นรีดรอยต่อด้วยไฟฟ้า ปลอดภัยจากสารตะกั่ว
 • มีอุปกรณ์ปรับแรงดันน้ำให้พุ่งสูงต่ำ
 • ระบายความร้อนด้วยคอนเดนเซอร์ชนิดรังผึ้ง ทำด้วยท่อทองแดงและครีบอลูมิเนียม เคลือบด้วยสีฝุ่น ทนต่อการกัดกร่อน ระบายความร้อนดีขึ้น
 • ช่องพัดลม และตะแกรงยึดมอเตอร์พัดลม ทำด้วยด้วยเหล็กพ่นสี พร้อมอบด้วยความร้อนทำให้มีความทำให้มีความทนต่อการกัดกร่อน
 • มีระบบป้องกันไม่ให้คอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง
 • ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ด้วยเทอร์โมสตัท

   


แรงดันไฟฟ้า 220 V
ความถี่ 50 / 60 Hz
คอมเพรสเซอร์ 380 W. / 2 Amp.
น้ำยา R-134a
อุณหภูมิน้ำเย็น 4-8 .C
การควบคุมอุณหภูมิ เทอร์โมสตัท
ขนาดท่อน้ำเข้า 1 / 2 นิ้ว
ความจุถังความเย็น 15 ลิตร
ขนาด ก x ล x ส (ซม.) 129(ก) x 44(ล) x 100.5(ส)
น้ำหนักตู้ 71 กก.

 • รับประกันความเย็น 1 ปี คอมเพรสเซอร์ฮิตาชิรับประกัน 2 ปี ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานปกติ
 • ตัวตู้อุปกรณ์ภายนอกและก๊อกน้ำไม่รับประกัน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส 2-10 หัวก๊อก
สนใจติดต่อ

บริษัท แสงระพี จำกัด

444/11 หมู่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-บางพลี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 0-2316-8359, 081-564-5565, 086-909-1009 แฟกซ์ 0-2316-8358

Email:sangraphee@hotmail.com